Gradiva PDF

Please forward this error screen to cpanel02. Please forward this error screen to cpanel02. UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA Arhivsko gradivo se v gradiva PDF uporablja v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. Pravne in fizične osebe lahko arhivsko gradivo uporabljajo tudi v upravne, poslovne in osebne namene, če izkažejo pravni interes.


Författare: Sigmund Freud.

Arhivsko gradivo je v izvirnikih ali kopijah na razpolago za raziskovalne, študijske, kulturne, uradne, poslovne, osebne in druge namene v čitalnici Arhiva na Zvezdarski 1 v Ljubljani. Arhiv je odprt tudi za osnovnošolske, srednješolske, študentske in druge skupine ter posameznike. Arhiv izdaja različna potrdila ter overjene in neoverjene kopije dokumentov za uradne, poslovne in osebne namene na pismeno zahtevo strank po pošti, po telefaksu, elektronski pošti ali strankam osebno. Arhivsko gradivo lahko uporabljajo fizične in pravne osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo predložiti potrdilo zakonitega zastopnika ali ustrezne ustanove.

Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi. Arhiv iz arhivskega gradiva ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja transliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela. Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika. Izjava o varovanju podatkov pri izjemnem dostopu do arhivskega gradiva v skladu s 66.

Vloga za arhivsko komisijo za izjemni dostop do arhivskega gradiva v skladu s 66. Gradiva est une longue nouvelle publiée en 1903 par l’écrivain allemand Wilhelm Jensen, qui connut une grande postérité au sein de la culture européenne, particulièrement auprès de Sigmund Freud et des surréalistes. Freud lit le roman de W. Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Freud s’efforce de montrer l’importance des rêves dans la psychanalyse.