Giovanni Boccaccio e il Decamerone PDF

Decamerone giovanni Boccaccio e il Decamerone PDF ne costituisce la vera introduzione generale. Filippo, inducendo quest’ultimo a falsificare la moneta e a vessare i mercanti italiani.


Författare: Grazia Gheller.

1277, 1299, 1308, 1311, 1312, 1329 ecc. Altri esempi rendono evidente tale dicotomia. La vera conclusione della sua vita non la sapremo mai con sicurezza. Solo in apparenza si deve credere che l’anima di ser Ciappelletto sia all’inferno. Boccaccio in maniera del tutto “protestante”. Dovrebbe essere considerata un’eccezione, non la regola, e un’eccezione valida solo quando effettivamente il bene dimostra nel concreto d’essere superiore al male. E ci vogliono gravi catastrofi procurate da quel comportamento prima che riesca a emergere un’alternativa.

OPERE MINORI – BOCCACCIO LUX VOL. Il Boccaccio nelle culture e letterature nazionali. Il Boccaccio nella cultura inglese e anglo-americana. 1: Teoria e prassi della poetica dell’Umanesimo. Boccaccio, Manzoni, Tozzi, Croce, Gramsci, B. Nuovi studi su Dante e Boccaccio. Giovanni Boccaccio door Andrea del Castagno, fresco overgebracht op hout, circa 1450, Uffizi of Cenacolo di Sant’Apollonia, Florence.

Hij is vooral bekend voor zijn Decamerone, een raamvertelling met honderd verhalen, een werk dat bepalend was voor de Italiaanse prozaliteratuur en dat vandaag tot de belangrijkste werken uit de wereldliteratuur wordt gerekend. Giovanni Boccàccio werd waarschijnlijk geboren in Certaldo bij Florence of in Florence zelf in 1313 als het natuurlijk kind van Boccaccio di Chelino, een welgesteld zakenman uit Certaldo, die zich in 1312 in Florence gevestigd had, en van een onbekende moeder. Voor 1328 werd hij door zijn vader in de leer geplaatst bij het bankiershuis van de Bardi’s in Napels, zakenrelaties van zijn vader, maar het zaken doen lag hem niet. Daarop ging hij in opdracht van zijn vader gedurende zes jaar canoniek recht studeren. Doordat hij hij meer tijd aan schrijven dan aan studeren besteedde, wist hij die studie niet te voltooien.

In 1338 werden de relaties tussen de Bardi’s en Giovanni’s vader beëindigd en keerde Boccaccio di Chelino terug naar Florence. In 1340 wordt ook Giovanni door zijn vader naar Florence teruggeroepen. Blijkbaar gaat het in die tijd de familie niet voor de wind, waarschijnlijk in verband met het nakende faillissement van de bank van de Bardi’s. Over zijn activiteiten in de jaren tussen 1340 en 1346 is zeer weinig bekend. Tijdens de pestepidemie in 1348 stierven Boccaccio’s vader en stiefmoeder aan de verschrikkelijke plaag.

Hij verliest ook vrienden zoals Matteo Frescobaldi, Giovanni Villani en Franceschino degli Albizzi aan de pest. Stilaan was zijn faam gevestigd en kreeg hij opdrachten van de stad als ambassadeur. Zo bezocht hij in 1350 een aantal hoven in Romagna, en in 1351 was hij in Bologna en in Tirol. In 1360 waren een aantal van zijn vrienden betrokken bij een samenzwering die jammerlijk mislukte.

Domenico Bandini en Niccolò Bartolo del Buono werden ter dood veroordeeld en Pino de’ Rossi, Luca Ugolini en Andrea dell’Ischia werden verbannen. Boccaccio werd uit alle ambten ontzet en was politiek gezien zo goed als dood. Maar een van de keerpunten in zijn leven was ongetwijfeld zijn ontmoeting met Petrarca die, op doorreis naar Rome, in 1350 te gast was bij Boccaccio in Florence. In 1351 reisde hij in opdracht van de stad naar Padua met een verzoek aan Petrarca om een professoraat in Florence op te nemen.

Deze ontmoetingen leidden tot een hechte vriendschap tussen Boccaccio en Petrarca, die weerspiegeld wordt in hun onafgebroken briefwisseling tot aan de dood van Petrarca in 1374. Buste van Boccaccio bij de kerk van SS. In 1362 werd Boccaccio door zijn vriend Niccolò Acciaiuoli uitgenodigd naar Napels maar de koele ontvangst bevalt hem niet en hij reist door naar Venetië waar hij Petrarca gaat bezoeken. Van daar gaat hij in 1363 terug naar het ouderlijk huis in Certaldo om daar zijn laatste jaren door te brengen. Een gedicht in 18 zangen geschreven in de terza rima dichtvorm, die een kroniek is van de gebeurtenissen aan het hof onder fictieve en allegorische namen.

Een gedicht van negen zangen in ottava rima. Het is het eerste gedicht in deze versmaat die tot de literaire kunst gerekend wordt. Het verhaal gaat over de liefdesgeschiedenis van Troïlus en Cressida. Omdat in het verhaal Troïlus gekweld wordt door jaloezie, werd het verhaal gesitueerd in de tijd dat Fiammetta ontrouw was aan Boccaccio. Een epos in twaalf boeken geschreven in stanza’s in ottava rima.