Don Giovanni PDF

In 1817, toen hij amper twee jaar oud was, stierf zijn vader. Don Giovanni PDF tienjarige leeftijd had hij in een droom “de jeugd” als werkterrein gezien.


Författare: Fildor.

Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Hij wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Giovanni probeerde goede arbeidsovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers, de jongens en hemzelf.

Hij bouwde huizen, waar arme jongens konden uitgroeien tot geschoolde werkkrachten, “eerlijke burgers en goede christenen”. Don Bosco ontwikkelde een eigen onderwijssysteem, met accenten op een goede en degelijke vorming, waarbij het geloof onlosmakelijk verbonden is met leven en als enige bron van geluk wordt gezien. Don Bosco liet zich niet meeslepen in de politieke en sociale twistpunten van die dagen. Hij streefde naar het onmiddellijk haalbare.

Daarvoor had hij de steun en de medewerking van iedereen nodig. Dankzij de hulpmiddelen van velen heeft hij de armen goed gedaan. Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pius IX stichtte hij de Salesianen en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Giovanni voor jongeren wereldwijd.

In 1875 al werden de eerste missionarissen uitgestuurd naar Latijns-Amerika. In 1934 werd Don Bosco heilig verklaard. Zijn sterfdag, 31 januari, is tevens zijn feestdag. In 2006 werd zijn moeder, vanwege haar betrokkenheid met en steun aan haar zoon, door paus Benedictus XVI eerbiedwaardig verklaard.