Cina PDF

Rencana ini mengandungi cina PDF bahasa Cina. Tanpa sokongan perisian tertentu anda mungkin melihat tanda soal, kotak atau simbol lain dan bukan aksara Cina. Negara China meliputi kawasan geografi besar yang penuh adat dan tradisi yang banyak berbeza antara pekan, bandar dan wilayah.


Författare: Robert Kelly.

Kebudayaan Cina ialah istilah umum yang mengertikan asas kebudayaannya, juga di kalangan kawasan berbahasa Cina di luar Tanah Besar China. Di China wujudnya banyak kelompok etnik. Dari segi perangkaan pula, kelompok etnik yang terbesar ialah bangsa Han. Budaya Cina tradisional meliputi kawasan geografi yang amat luas, setiap rantau biasanya dibahagi kepada subbudaya yang berbeza-beza.

Perincian emas pada sebuah tahta digunakan oleh Maharaja Qianlong. Sejak zaman Tiga Tokoh Murni dan Lima Maharaja, seseorang raja China pernah menjadi pemerintah terhadap segalanya. Kebanyakan nilai sosial diterbitkan dari Konfusianisme dan Taoisme dengan kombinasi konservatisme. Bahasa Cina lisan terdiri daripada sebilangan dialek Cina sepanjang sejarah.